Hạt tiêu đen (320g)

Hạt tiêu đen (320g)

58.000 đ

Khối lượng: 320 gram
Thành phần: 100% hạt tiêu đen